Bedelli askerlik ne kadar?

Yılın son mesai günü olan 29 Aralık 2023 tarihine kadar ödenecek bedel 122 bin 351 TL olarak belirlenmiş durumda.

Bedelli askerlik sürecinde celp ve sevk dönemi, başvuran yükümlülerin belirlenmesiyle ilgili adımları içeriyor. Başvuru sayısının, yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması durumunda sınıflandırma kurulu tarafından kura çekimi yapılır ve bu süreç, bir sonraki yılın ocak ayı içinde gerçekleşebilir.

Bedelli Askerlik Ücreti ve Ödeme Yöntemleri:

  • Bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, ödemelerini başvurularını gerçekleştirdikleri Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yapabilirler.
  • Bedelli askerlik ücreti, başvuru tarihine bağlı olarak değişebilir. Güncel ücret miktarıyla ilgili en doğru bilgiyi, bedelli askerlik başvurusu yapacak olan kişilerin güncel askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden alması önemlidir.

Bedelli Askerlik Başvurusu ve Son Tarih:

  • Bedelli askerlik başvuruları, askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.
  • Bedelli askerlik başvuruları için son tarih, yılın son mesai günü mesai bitimine kadar devam edebilir. Güncel ve resmi olarak açıklanan son tarihler, genellikle ilgili askerlik şubeleri veya resmi askeri kurumlardan duyurulur.

Bedelli Askerlik Celp ve Sevk Süreci:

  • Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenir ve Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.
  • Eğer istekli sayısı yararlandırılacak yükümlü sayısından fazlaysa, belirli bir kura sistemi ile yararlandırılacak olanlar seçilir. İstekli sayısı yararlandırılacak yükümlü sayısından az ise kura yapılmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlanır.
  • Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemleri, sınıflandırma kurulları tarafından belirlenir.

Bedelli Askerlikte Mazeret Durumları:

  • Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin belirli mazeret durumları vardır. Bu durumlar, Askeralma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir ve örneğin tutukluluk, hükümlülük, sağlık durumu, yakınlarının sağlık durumu, ölüm, evlilik, doğum gibi durumları kapsar.
  • Bu mazeret durumlarında bedelli askerlik hizmeti ertelenmeyebilir veya erteleme talebi reddedilebilir.

Bedelli askerlik süreciyle ilgili güncel ve resmi bilgileri almak için, adayların askerlik şubeleri veya resmi askeri kurumlardan bilgi almaları önemlidir.

Kaynak: Evrim Tuna Şahin