Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler ile basın çalışanlarının borç para talepleri görüşülerek karara bağlandı.

195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, 31 Mart 2023 tarihine kadar yürürlükte bulunan Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne Dair Kararlar

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;

Adana’da yayımlanan bir gazetenin Baskı Esasları Şartını, Rize’de yayımlanan iki gazetenin Asgari Kadro, Kadro Bildirim Zorunluluğu ve Asgari Satış Şartlarını, Ağrı ve Edirne’de yayımlanan birer gazetenin Teslim Yükümlülüğü Şartını ihlal etmeleri ve Adana’da bulunan bir internet haber sitesinin ise Sevk Edilen İlanı Yayınlamaması sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Adana, Ağrı ve Edirne’deki gazetelere 3’er gün, Rize’deki iki gazeteye 6’şar gün, Adana’daki internet haber sitesine ise 7 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

Yönetim yeri İzmir’de bulunan bir internet haber sitesinin Kadro Bildirim Zorunluluğu ve Mahreç Kullanımı Şartlarını, Trabzon’da yayımlanan bir gazetenin ise Sayfa Düzeni Şartını ihlal etmeleri sebebiyle haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedilerek, İzmir’deki internet haber sitesine 4 gün, Trabzon’daki gazeteye ise 1 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, Erzincan’da bulunan bir internet haber sitesinin Asgari Ziyaretçi Trafik Şartını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedildi.

Borç para ve yardımlar

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında, Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun’un 2. maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca, basında fikren ve bedenen çalışanlara faizsiz borç para vermekte ve yardıma muhtaç basın mensupları ile vefat edenlerin ihtiyaç sahibi ailelerine de maddi yardımlar yapmaktadır.

Bu kapsamda resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 20 kişinin borç talepleri kabul edilerek; 19 basın mensubunun her birine 6.000 Türk Lirası, 1 basın mensubuna da 9.600 Türk Lirası faizsiz ve 6/12/18/24 ay geri ödemeli toplam 123.600 Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İREM TEKİN