Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1-    657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-    ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-    Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4-    Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
5-    Araştırma Görevlileri ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanunun 50-d maddesine göre yapılacaktır.
6-    Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:
İlan Yayım Tarihi    : 21.11.2023
Başvuru Başlangıç Tarihi    : 21.11.2023
Son Başvuru Tarihi    : 05.12.2023
Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi    : 13.12.2023
Giriş Sınavı Tarihi    : 18.12.2023
Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama    : 21.12.2023
Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi    : www.balikesir.edu.tr
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

  • Başvuru Formu
  • ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu) 3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
  • Özgeçmiş
  • Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge) 6- Lisans Transkripti (e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge)
  • Tezli Y.Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi (Araş.Gör.kadrolarına başvuracaklar için e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge) 8- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 10- Fotoğraf (1 adet)
  • Kamuda çalışanlar için onaylı hizmet belgesi, özelde çalışanlar için SGK dökümü veya onaylı döküm belgesi
  • Başvurulan kadroda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika

Bilimsel Yayınlar (Varsa) MUAFİYET:
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, anılan yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.


AÇIKLAMALAR:
1-    Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine/Rektörlük kadrosu için Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2-    Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-    Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
4-    İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

balıkesir üniversitesi eleman alımı