Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji projeleri ile su verimliliği girişimlerinin finansmanını sağlamak için önemli bir rol üstlendiklerini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon euro olan kredi anlaşması imzaladık."

Bakan Şimşek, ülkenin cari açığını ve dışa bağımlılığını azaltma amacıyla yenilenebilir enerji projeleri ve üretimde verimliliğin artırılmasının kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, yeni yatırımlar için gerekli finansmanın temini konusunda Bakanlık olarak yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde özellikle "yeşil dönüşüm" konusunda ayrı bir odak noktası belirlediklerini ve kamu yatırımlarında bu öncelikleri vurguladıklarını ifade eden Şimşek, yurt dışı temaslarında finansman kaynakları oluşturma çabalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Aynı zamanda, yenilenebilir enerji yatırımlarının 10 yıl yerine 3 yıl gibi daha kısa bir süre içinde gerçekleştirilmesinin, cari açık ve dışa bağımlılığın azalmasına önemli bir katkı sağlayabileceğine dikkat çeken Şimşek, finansman konusunda Dünya Bankası gibi büyük bir paydaşın etkili bir rol oynadığını belirtti.

Editör: Evrim Tuna Şahin