Yayımlanan tebliğe göre; kamu kurumları, özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri asgari ücret 15,800 TL olarak belirlendi. Ayrıca dava ücretleri 8,000 TL ile 67,700 TL arasında değişecek. Ayrıca, avukatlara verilen hizmetler için büroda sözlü danışma ücreti ilk saat için 2,300 TL, sonraki her saat için 1,300 TL, çağrı üzerine gidilen yerdeki sözlü danışma ücreti ise 4,800 TL olarak tespit edildi.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır.

Avukatların Kazançlarına Bomba Etki! Yeni Ücret Tarifesi Açıklandı!

İşte yeni avukatlık asgari ücret tarifesi;

Büroda danışma: 2.300 TL

İcra Takibi: 3.600 TL

Sözleşme hazırlama: 4.400 TL

Şirket danışmanlığı: 15.800 TL

Asliye mahkemelerinde dava: 17.900 TL

Ağır ceza mahkemelerinde dava:  29.800 TL