İLAN

BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İhalenin Konusu:

Burdur Belediyesi Hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması ve değerlendirilmesi işi

2-İhalenin Hangi Tarih ve Saatte Nerede Yapılacağı ve İhale Usulü:

Tarih, Saat: 01.02.2024 Perşembe günü Saat 14:10

Adres, İletişim: Burdur Belediyesi Encümen Toplantı Salonu Pazar Mahallesi Belediye Caddesi Halı Sarayı Hizmet Binası 02482335390

İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca ‘’Açık Arttırma Usulü’’

3. Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli:

Muhammen Bedel:  150.000,00 (yüzellibin)TL

(Geçici Teminat(Muhammen Bedel * %3): 4.500,00TL (dörtbinbeşyüz)

4. İhale Dokümanının Görülesi ve Temini:

İhale dokümanı aşağıda verilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhale Dosyası Ücreti 50(Elli) TL.’dır

İhale dokümanının görülebileceği yer: Burdur Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (Sultanderesi Hizmet Kampüsü Atatürk Mahallesi 12079. Sokak No:9 Burdur)

5.İş Deneyim Belgesi

İhaleye gireceklerin Toplama Ayırma Tesisi Lisans Belgesi (TAT Lisansı) veya Geçici Faaliyet Belgesi (GFB)  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Yetki Belgeleri.

#ilangovtr Basın No ILN01967227