Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca Merkez ve Taşra Teşkilatı için "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak toplam 8.000 sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alım şartları:

  • Koşulları Taşımak: 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen koşulları taşımak gerekmektedir.

  • Mezuniyet Durumu: Başvurulan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca, başvurulan sözleşmeli personel pozisyonunun öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim düzeyinde mezun olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Emeklilik Durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak gerekmektedir.
  • Sözleşme Feshi ve İstihdam Süresi: 657 sayılı Kanununa göre, sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesine aykırı hareketler nedeniyle kurumlarca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemez.

Kaynak: Evrim Tuna Şahin