Devlet Üniversitelerinde Öğrenci Katkı Payı Alınmayacak:

 • Birinci öğretim ve açık öğretim programlarında program süresini aşmayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınmayacak. Devlet, bu öğrencilerin katkı payı tutarlarını karşılayacak.
 • 2024-2025 yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 40 oranında artacak.

Şehit Yakınları, Gaziler ve Yakınlarına Muafiyet:

 • Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları, maluller ve eşleri, şeref aylığı alanlar ve eşleri; yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırı olmaksızın öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyecek.
 • Bu kapsamdaki öğrenciler, gerekli belgeleri ibraz ettiklerinde, ödedikleri katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilecek.

Engelli Öğrencilere İndirim:

 • Engellilik oranı kadar indirim hakkı kazanan engelli öğrenciler, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırı olmaksızın öğrenim ücreti ödeyecek.
 • Engelli öğrencilerden herhangi bir öğrenci katkı payı alınmayacak.
 • Engellilik belgesini ibraz etmeyen engelli öğrenciler, belgeyi ibraz ettiklerinde, ödedikleri katkı payı veya öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar indirim alabilecek.

Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin Ücretleri:

 • Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgili cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin 2 katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenecek.
 • Türkiye'de ikamet izni olan bazı yabancı uyruklu öğrenciler için yüzde 25 indirim imkanı sunulacak.
 • Mütekabiliyet esasına göre bazı ülkelerden gelen öğrenciler öğrenim ücreti ödemeyecek.

İkinci Öğretim Ücretlerinin Kullanımı:

 • İkinci öğretimden elde edilen gelirlerin yüzde 10'u öğrencilerin beslenme, barınak, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal ihtiyaçları için kullanılacak.
 • Kalan kısım ise üniversite bütçesine dahil edilerek YÖK tarafından belirlenen usuller doğrultusunda harcanacak.

Diğer Önemli Noktalar:

 • Bir yükseköğretim programına kayıtlı olup tekrar sınavla başka bir yere yerleşen öğrenciler, yeni kayıt yaptıracakları programda katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyecek.
 • Yabancı dille eğitim veren programlarda öğrenim ücreti ve katkı payı 1,5 katı olarak uygulanacak.
 • Öğrenci sayısı 10 ve altında kalan ikinci öğretim programları, üniversitenin talebi ve YÖK'ün onayı ile birinci öğretime aktarılacak ve bu programlardaki öğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olacak.
 • Lisansüstü öğrenciler, ön lisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden de yararlanacak.
 • Uzaktan eğitimde lisansüstü öğrenim görenlerden alınacak öğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine göre belirlenecek.
 • Yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, öğrenim ücreti ve katkı payı dışında herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

Editör: Haber Merkezi